Milli Emlak Nedir ?

Milli Emlak Nedir ?
Şileli ve Ağvalı vatandaşlarımızın duyduğu ama tam bilmediği Milli Emlak Nedir ? sorusunun cevabı haberimizde...

Milli Emlak Tarihçesi;
Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkezi Ankara'da olan ve günümüzde Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inmekte olan kurum ilk defa 1909 yılında Maliye Nezareti'ne (Maliye Bakanlığı) bağlı olarak Emlak-i Milliye Müdürlüğü adıyla faaliyete başlamıştır. Sonradan 1929 yılında çıkartılan 1452 sayılı kanuna göre adı bugünkü hali olan Milli Emlak Müdürlüğü' ne çevrilmiştir. 1942 yılında ise çıkarılan 4286 sayılı kanunla bu müdürlük Milli Emlak Umum Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür.

Bakanlığa bağlı olarak görev yapan müdürlük, genel müdürlük olmadan evvel ise illerde emlak şeflikleri vardı. Ancak daha sonra genel müdürlük olunca 1942 yılından itibaren illerde de Milli Emlak Müdürlük' leri haline dönüştüler. İlerleyen yıllarda 178 ve 543 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı; milli emlak servisi, müdürlüğü ve daire başkanlığı şeklinde oluşmuştur. Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir il merkezlerinde defterdarlıklara bağlı olarak Milli Emlak Daire Başkanlıkları mevcuttur. Bu daire başkanlıklarına bağlı olarak Milli Emlak müdürlükleri vardır. Diğer il merkezlerinde ise yine defterdarlıklara bağlı olarak görev yapan Milli Emlak Müdürlükleri mevcut olup; ilçelerde ise bu müdürlüklere bağlı emlak servisleri vardır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün asıl görevi hazineye ait mallar konusunda yetkili tek kuruluş olmasıdır. Yani hazineye ait taşınır-taşınmaz bütün malların tasarrufu özel kanunlarla verilen yetkiler dışında tamamen bu kuruluşa bağlıdır. Bu hak ise 178 sayılı KHK' nın 13. maddesiyle belirlenmiştir. Bugün ülke genelinde devlete yani hazineye ait ne kadar taşınır-taşınmaz mal varsa hepsinin satışı, kiralanması, devredilmesi, değiş tokuşu veya kullanım hakkının kısmen devredilmesi gibi bütün iş ve işlemler Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve buna bağlı taşra teşkilatlarınca yürütülmektedir.

Ayrıca illerde ve ilçelerde yapılacak Hükümet Konakları gibi mülklerin yapım işlerini de bu kuruluş yürütmektedir. Kamulaştırma işleri de bu kurum tarafından yapılmaktadır. Bütün bunların yanında diğer kamu kurum ve kuruluşları kendilerine ait taşınır taşınmaz malları ile ilgili yönetmelik hazırlarken de Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden görüş almak zorundadırlar. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan kamuya ait taşınmaz malların denetimi ve kontrolleri de bu kurum tarafından yürütülmektedir.

Milli Emlak Nedir ?
Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak tanımlanıyor. Ayrıca, kamu malları ve hakların bütünü olarak da ifade ediliyor. Milli emlak taşınmazlarının tasarruf işlemleri ile ilgili esaslar, kanun, yönetmelik ve tebliğler ile açıklanıyor.

Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik gereğince, taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya, illerde defterdar veya görevlendireceği memur, ilçelerde malmüdürleri yetkili oluyor.

Bedellerin ödenme şekli
Satış bedeli (taksitli satışlarda satış bedelinin yüzde yirmibeşi), ilk yıl irtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar irtifak hakkı ve kullanma izni bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.


Kaynak :
http://nasilkolay.com/milli-emlak-nedir

0/Yorum Gönder/Yorum

Yorum yaparken:
1. Google (Gmail) hesabınız var ise direk yorum yazabilirsiniz.
2. Google (Gmail) hesabınız yok ise "Yorumlama biçimi" yazısının hemen yanındaki kutucuğa tıklayınız.
3. Açılan yerde "Adı/Url" tıklayarak "Adı" olan yere isminizi "Url" olan yeri ise ister boş bırakın isterseniz facebook adresinizi vb. adresler yazabilirsiniz. Ardından iste "Devam" tuşuna basarak yorumunuzu yazıp "Yayınla" tuşuna basarak sizde yorum yazabilirsiniz.
4. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
5. Aktif link bırakmayın. (Hemen silinir!)
6. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen.
Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Soru Sor veya İletişim sayfalarını kullanınız.

Not: Ağva'nın Sesi haber sitesinin amacı Şile ve Ağva ile ilgili yapılan haberleri kaynağını belirterek en hızlı şekilde sizlere ulaştırmaktır. Bu nedenle kaynak belirttiğimiz haberlerden Ağva'nın Sesi sorumlu tutulamaz.
Reklam
Ağva'nın Sesi | Site Keşfet | Şile Ağva köyleri | Altligtüel